OUR STUDS
Muntok
GC Takrai Muntok
Platinum Mink Tonkinese
Born December 10, 2004
Sire: GC, NW Opurra Jack Rance of Spielzeit
Dam: Debutonks Little Bit of Takrai
Tazo
GC
Kiwendo Tazo's Chai of Takrai
Champagne Mink Tonkinese
Born
August 17, 2011
Sire: GC
, RW Kiwendo Lion Whisker
Dam: C
H Kiwendo Lady Gwenlyn
Panzer
GC Spielzeit Panzer
Natural Mink Tonkinese
Born November 18, 1999
Sire: GC Spielzeit Danke Schoen
Dam: GC, GP, RW Spielzeit Princess Isabel